Естествена Физика на танца е метод или поглед към танца, включващ техники от Контактната импровизация, танцовата импровизация и съвремененния танц.

Да танцуваш, като себе си.

В класовете си обръщам внимание на естествените физически закони, в които тялото ни съществува и начина, по който те оформят рамката, в която танцуваме.

Обръщам внимание на силата на тежестта на тялото в съчетание с дишането, като катализатор на движенията а и начин за съсредоточаване в тялото. Пренасям ума към релаксация на определени мускули… дори диафрагмата… докато на ума бъде позволено да е свободен от задачата за пълен контрол над тялото.

След утихването на ума, танцуващия може да „чуе“ своята интуиция и да се остави да бъде воден от момента и усещането за приемане на всичко случващо се, като част от естествения поток. Човек се научава да пада и да се изправя заедно с този поток. Потапя се в спокойствието, в усещането че не е необходимо да се случи непременно нещо, каквото и да е! Може просто да играе и експериментира.

Тялото започва да следва естествена енергийна линия отразяваща влиянието на гравитацията, центробежните сили, дишането, потока на движение, действията на партньора и собствената инициация.

Често двамата артисти достигат до несъзнателно състояние на отпускане и спонтанно творчество със физическите закони, другия и възможностите на тялото.

Основни акценти в класа са приятелското отношения към тялото на танцьора и търсене на първичното удоволствие от движението, приемане и следване на естествените импулси.

Водещ: Петя Божинова