Проект „Перкусионна работилница – Drum circle” е събитие със силен социален заряд. Хора от различни сектори в обещството биват събирани в кръг, като за всеки има осигурен музикален ударен инструмент. Заедно, те импровизират, учат и общуват чрез музика. Подхода е изцяло практически, участниците се учат на различни видове ритъм, звукоизвличане, теория и постновка на свирене. Перкусионната работилница дава възможност на хората да се докоснат и да опитат от магията на музиката.  Възможност да се изявят и да развият таланта си. Бяха проведени повече от 15 кръга с над 150 участника.

Водещ на работилниците е Петър Йорданов – Бъни. Един изключителен български музикант, участващ в много различни проекти и концерти, води перкусионни уъркшопи, организира концерти и фестивали (София Фюжън фестивал, Беглика фест и др.). Той е и сред основателите на група „Оратница‘, с която изнася концерти в Европа, Скандинавия, САЩ, Русия и Далечният Изток.