Проект за създаване на хармонично с природата пространство, обединяващо хора с различни интереси, професии и занаяти.

Кратко описание:  В проекта се предвижда развитието на място в природата, което наричаме „Българайя”.

Създадено е за да обединява различни идеи свързани с изкуството,  вътрешният мир у човека и този с природата, развитие на неговият потенциал. В центъра се изследват различни начини за невербална комуникация. Изследват се възможностите за обединение на различни хора, с различни интереси, професии и занаяти, в общност предлагаща изследвания, обмен на знания и опит и в същото време постигаща изграждането метър по метър на общо хармонично с природата пространство.

Българайя е идея и място за творчество вдъхновено от природата.

Три къщи с прилежащи пространства на час път от София, в малко почти безлюдно село, в полупланинска местност.

Мястото е възможност за:

–  артисти, желаещи да работят над свои творчески проекти;

– членове на обособени екипи, които обменят опит и изследват възможностите и потенциалът за развитие в различни области: пермакултура (например сбирки за градинарство, овощарство, пермакултурен дизайн и др.), строителство с естествени материали и свързани с темата събития, сбирки свързани с различни здравословни практики (например прочистване, йога и др.), хранене, медитации и други духовни практики, творчески събирания в областта на различни изкуства (танц, музика, фотография, театър, изобразителни изкуства и др.) изследвания в областта на психологията, възпитанието на децата и множество други естествени идеи и проучвания.

– доброволци, помагащи в изграждането и развитието на проекта;

Предвижда се всеки екип или група да осъществяват регулярни сбирки в подходящ за целта сезон и според желанията, възможностите и нуждите на групите и каузите.

Основна идея е насърчаването и развитието на способностите за творчество и импровизация. Изследване и развитие на потенциала в човека.

Цели, мисия:Изследване на потенциалът за обединение и събиране енергията на хората, съвместно съществуване; (както между хората, така и с природата);

Основополагане на практика, която да стане за пример, за развитие на други подобни общности;

Реално подобряване на качеството на живот, сега, в настоящият момент, чрез активна, творческа почивка, общуване в спокойна, свободна и сигурна среда.

Създаване на благоприятни условия и среда за развитие на индивида.

Общи дейности:Организационни дейности: организиране на събития, общи срещи, изготвяне        на документи и др.;

Екология: изготвяне на планове, почиствания, залесявания, грижа за дивите животни, информационни кампании и др.;

Подобряване на условията в центъра: Реставрация на сградите, построяване на баня, платформа за по големи събития, мостче над дерето, въжена градина, работилници, вътрешни по-малки и по-големи подобрения;

Дейности в отделни групи:Изкуство – музика, танц, фотография и др.

Пермакултура, овощарство, градинарство

Играта „Айде бе“

Занаяти, дърводелство, дърворезба, грънчарство, шиене, мебели и др.

Духовни и физически практики,

Здравословно хранене, месене на хляб, суровоядство, аюрведа и др.;

Образование, работа с деца, естествено раждане, сугестопедия и др.;

Помощ за хора и животни в беда и др.

др.