Петя Божинова е артист на свободна практика. Завършва НАТФИЗ в специалност „Танцов театър“ през 2007 г. Пътува и участва в множество работни ателиета в България, Германия, Италия, Белгия, Франция, Великобритания и др. Преподавател по съвременен танц, контактна и танцова импровизация от 2009 г … През 2016 започва да развива своя методология и подход към движението, който нарича “Естествена Физика на Танца”

Ръководител на Театър – студия „Студентина“ от 2005г, където се случват множество класове и танцови работилници с гост преподаватели от Хърватия, Русия, Израел, Германия и др. Участва като танцьор и хореограф в различни проекти и международни фестивали. След неколкократни участия в работни ателиета и танцови проекти в Ponderosa dance land, започва проект за развитие на център „Българайя“ – пространство за изкуство в природата – в с. Балин, България.

Петя Божинова е танцьор и хореограф в Танцово Представление с Огън “Bright eye”

Петя Божинова е основен двигател за развитието на Т.С. Студентина, като неин стремеж  е общността да се превърне в инкубатор за творчески идеи!

Работата на Петя Божинова в културния сектор стимулира обмена и сътрудничеството, както между различни артисти, така и между организации работещи в областта на културата и артисти. За целта е необходим фокус върху управлението на проекти, организационно развитие, онлайн технологии с основен акцент върху изкуствата, културата и творческите индустрии.

Част от работата като културен мениджър включва запознаването с работата на всеки от артистите в търсене на възможности за създаване на мрежи, обогатяване и обмен на творчески идеи между артистите и съвместна работа с организациите и културните институции.

Други творчески проекти: “Въздух под налягане”, “Inlightened, Творческа, интерактивна, авторска инсталация “Da(ma) Jamen”.

Изследвания: Контактна импровизация, Анатомия и физика, Естествена Физика на Танца

studentina1958@abv.bg