През 2018 година към РЦБУТ “Студентина” бе основана танцова кампания „Bright bites” като продължение на обучителните модули „Бежайра“ и „Бен шай“ от 2016 и 2017 година. Множество млади хора преминаха успешно интензивните обучителни модули, като някои от тях взеха участие в двете новоизработени представления:

  • Танцово представление с огън „Bright eye” или още „Limits of control”, което бе играно над 25 пъти на различни събития в страната, както и на организираният фестивал в подкрепа на инициативата за възстановяване сцените на Национален Студентски Дом, под мотото „Изкуството в действие“ през ноември 2018г. Представлението бе закриващо за фестивала и бе играно пред сградата на Национален Студентски Дом.
    Режисьор и хореограф Петя Божинова.
  • Танцово – театрално представление „Феите на голямата смрадлива ужасно парлива коприва“. Бяха проведени множество репетиции „на среда“ за танцовото представление, в което акцент е красотата на движението на коприната. Подготовката на представлението към настоящия момент е на предпремиерен етап.
    Режисьор и хореограф Петя Божинова.

 „Bright bitesе проект за развитието на сплотена артистична общност. Поставихме основите на платформа, която обединява танцьори, хореографи, музиканти, актьори, артисти в киноизкуството, и специалисти от други сфери в единен екип.