Проект:  „Bridge Music Project – опит да се изгради „мост“ между електронната и акустична музика

Според нас акустичната и електронната музика не си пречат и не си противоречат, те взаимно се допълват.

Нашата идея е да съберем на едно място хора, които правят електронна музика и хора, които правят акустична музика, за да може заедно да намерим начин да изградим „мост“ между двете.

Също така, бихме искали да има къси сценични изпълнения – танц, скеч или нещо друго, което се връзва с музиката.