През последните 15 години събирахме капацитет в областта на съвременния танц, като при нас водят класове и поставят представления вече признати и изявени хореографи и танцьори. Подкрепяхме и работихме съвместно с множество музиканти, като някои от тях се оказахa изключително успешни (един пример за такава група е „Оратница“). От три години събираме и подкрепяме в репетиционен процес и артисти в областта на съвременния цирк и акробатиката. Имаме 15 годишен творчески опит в танца с огън и огнени инструменти.